Kan je je slogan als merk beschermen?

Je hebt een geniale slogan bedacht die jouw onderneming typeert en je wil vermijden dat iemand anders dezelfde slogan gebruikt voor gelijkaardige producten of diensten. Kan je je slogan dan ook beschermen tegen gebruik door andere bedrijven? En zoja, hoe doe je dat?

Slogan als merk? yes you can!

Pas in 2010 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat slagzinnen of slogans, kunnen geregistreerd worden net zoals merken. Audi had geprobeerd om de zin “Voorsprong door techniek” te laten registreren als merk maar het merkenbureau weigerde dat. Finaal besliste het Europees Hof van Justitie dat de registratie van de Audi-slogan als merk wél mogelijk was.

Je slogan moet natuurlijk wel over voldoende onderscheidend vermogen beschikken om als merk te deponeren. Het feit dat de slogan een eenvoudige boodschap brengt zoals de slagzin van Audi, doet hieraan geen afbreuk. Het Hof oordeelde dat slogans als merk geregistreerd kunnen worden wanneer deze “in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.”

Voorwaarden?

Voor het beschermen van je slogan gelden zodus dezelfde voorwaarden dan voor het registreren van elk ander merk. Je slogan moet beschikbaar zijn en voldoende onderscheidend vermogen bezitten. Dat betekent dat de slogan geen rechtstreekse informatie mag bevatten over de aard, de kwaliteit, de beoogde bestemming of andere kenmerken van je producten of diensten.

Wel aanvaard als merk zijn volgende slogans: “Maten, makkers, Maes” als slogan voor het merk “Maes”; “Wet Dust Can’t Fly” als slogan voor reinigingsmiddelen.

Niet aanvaard als merk: “Langs Vlaamse wegen” als titel van een reismagazine; “Find your way” als slogan voor een navigatiesysteem; “Built to resist” als slogan voor papierwaren, lederwaren,…

Wat met auteursrecht?

Wanneer je slogan niet voldoende onderscheidend vermogen heeft als merk, geniet je wel nog steeds bescherming op basis van het auteursrecht. Elk origineel werk dat een intellectuele schepping uitmaakt en de persoonlijke stempel van de auteur draagt geniet bescherming. Hiervoor hoef je helemaal niets te doen.

Let wel, hele zwakke en generieke slogans zullen geen bescherming kunnen genieten, ook niet op basis van het auteursrecht. Bijvoorbeeld slogans als: “Altijd de goedkoopste”, “De lekkerste hamburgers”,…

Hoe reageren bij misbruik?

Wanneer je je slogan als merk hebt kunnen deponeren en iemand anders gebruikt deze slogan om gelijkaardige producten of diensten aan te prijzen of op een verwarrende manier, dan kan je een ingebrekestelling sturen om het gebruik te stoppen. Eigenlijk MOET je dit doen als je wil vermijden dat je merk "verwatert" waardoor je je rechten erop kan verliezen.

Ook wanneer je slogan enkel bescherming heeft op basis van het auteursrecht, is het belangrijk om de gebruiker erop te wijzen dat jij eigenlijk de enige bent die die slogan mag gebruiken.  Je zal in dat geval wel moeten kunnen aantonen dat jij die slogan als eerste bedacht hebt. Je kan daarvoor elk bewijsmiddel gebruiken.

Als dat niet helpt kan je naar de rechtbank stappen en eisen dat de gebruiker stopt met jouw merk of slogan te gebruiken.

Hulp nodig bij je merkregistratie?

Kan je je slogan als merk beschermen?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x