Privacy Policy

Versie 2.0 – laatste aanpassing 3/1/2023

Dit is het Privacybeleid van Legal Freaks bv, met maatschappelijke zetel te Schaffelberg 20, 2220 Heist-op-den-Berg en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0795.627.553 (hierna: Legal Freaks).

Dit Privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Legal Freaks als verwerkingsverantwoordelijke van jou als bezoeker aan onze website, als klant, als leverancier, als prospect,… Lees ons Privacybeleid dus goed door want het bevat belangrijke informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Legal Freaks respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens volledig in lijn met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna: “GDPR”)

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
 • Wanneer je een invulformulier op de website invult: je contactgegevens (naam en e-mailadres) en eventueel je vraag;
 • Wanneer je ons contacteert per mail of telefoon: je e-mailadres en/of telefoonnummer en je vraag;
 • Wanneer je een product aankoopt: je contactgegevens (naam en e-mailadres), je facturatiegegevens, gebruikersnaam en aankoophistoriek.
 • Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief: je contactgegevens (naam en e-mailadres), eventueel de links waarop je klikt in onze nieuwsbrief.
 • Daarnaast kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens verwerken aan de hand van cookies wanneer je onze website bezoekt. Voor meer informatie hierover verwijzen we jou graag door naar onze Cookieverklaring
Wat is het doel en de rechtsgrond voor de verwerking?
 • Wanneer je een invulformulier op de website invult: het beantwoorden van je vraag op basis van jouw toestemming om je gegevens te verwerken;
 • Wanneer je ons contacteert per mail of telefoon: het beantwoorden van je vraag op basis van jouw toestemming om je gegevens te verwerken;
 • Wanneer je een product aankoopt: je contactgegevens (naam en e-mailadres), je facturatiegegevens, gebruikersnaam en aankoophistoriek:
  • om je de dienst te kunnen leveren die je hebt aangekocht en je hiervoor een factuur te sturen (op basis van de uitvoering van de overeenkomst die tussen ons is tot stand gekomen);
  • om je in de toekomst een promotie aan te bieden op het product dat je al hebt gekocht (op basis van ons gerechtvaardigd belang):
  • om jou om een tevredenheidsenquête toe te sturen over de gekochte producten (op basis van ons gerechtvaardigd belang).
 • Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief: om jou onze maandelijkse nieuwsbrief te mailen (op basis van jouw toestemming) en om te peilen naar jouw interesses teneinde je kortingen te kunnen aanbieden op producten die jou interesseren (op basis van ons gerechtvaardigd belang).

Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar indien je niet e vereiste persoonsgegevens verstrekt kunnen wij jou mogelijks niet het product of de dienst leveren waarom je hebt verzocht.

Wat is de duur van de verwerking?

Indien je een product hebt aangekocht houden wij jouw gegevens bij tot 5 jaar na je laatste aankoop.

Wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief, blijven wij jouw persoonsgegevens verwerken tot op het moment dat je je uitschrijft via de “unsubscribe” button onderaan elke e-mail. Je hebt overigens ten alle tijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder opgave van een reden en kosteloos.

Wanneer je ons als niet-klant contacteert per mail, telefoon of via het invulformulier houden we jouw contactgegevens (en die van je onderneming) eveneens 5 jaar bij.

Wat zijn jouw rechten?
 • Recht van toegang en inzage: Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij ervan maken;
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je bent vrij om jouwpersoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 • Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hello@legalfreaks.be, per post naar het adres van onze maatschappelijke zetel.

Daarnaast beschik je over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit op volgend adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ; Tel : +32 (0)2 274 48 00; contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van jouw persoonsgegevens.

Uiteraard draag je zelf ook een verantwoordelijkheid om je persoonlijke log-in niet door te geven aan derden. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jou log-in gegevens behoudens in geval van een datalek langs onze kant.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Onze medewerkers en onderaannemers kunnen mogelijks toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. In dat geval voorzien wij een confidentialiteitsovereenkomst met hen.

Daarnaast doen wij beroep op een aantal verwerkers van persoonsgegevens die ons bijstaan in bepaalde aspecten van het verwerkingsproces. Wij garanderen dat wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en dat deze verwerkingen gebeuren in conform de GDPR.

Tot slot kan het voorkomen dat wij bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van onze activiteiten jouw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden verstrekken die onze beroepsactiviteiten zullen overnemen. We proberen steeds om jou hiervan op voorhand op de hoogte stellen, maar in sommige gevallen zal dit niet commercieel haalbaar zijn.

Vragen?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Contacteer ons via hello@legalfreaks.be of via ons contactformulier.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x