Een platform bouwen? Opgelet voor PSDII

Platformbouwers staan er vaak niet bij stil, maar de PSDII-wetgeving kan een enorme impact hebben op hun business model en de functionaliteiten van het platform. Belangrijk dus om van meet af aan en bij het uitwerken van je business model hiermee rekening te houden.  Maar wat is PSDII nu precies? En op welke manier heeft deze wetgeving een impact op je business? Je leest er alles over in deze blog.

Wat is PSDII?

PSDII “Payment Services Directive 2” is een richtlijn die regels oplegt aan banken en ondernemingen die betaaldiensten aanbieden. Aangezien PSDII een richtlijn is, betekent dit dat het Europese regels zijn die moeten vertaald worden naar een nationale wet. Zo hebben we in België Boek VII, “Betalings en kredietdiensten” in het Wetboek Economisch Recht en in Nederland de Wet Financieel Toezicht als vertaling van de Europese regels.

Waarom is PSDII belangrijk voor platformbouwers?

Wanneer je onderneming zich bezighoudt met het ontwikkelen van een online platform dat wordt beschouwd als een intermediair- of bemiddelingsplatform en daarbij betalingstransacties verwerkt, is het belangrijk om na te gaan of je onder het toepassingsgebied van PSDII valt of niet.

Als de betalingstransacties bij dergelijke platformen bestaan uit het ontvangen van geldmiddelen van gebruikers met de bedoeling deze door te storten naar een andere gebruiker, kunnen de betalingstransacties worden beschouwd als geldtransfer en val je onder het toepassingsgebied van PSDII. Eén van de belangrijkste gevolgen is de noodzaak van een vergunning, afgeleverd door de Nationale Bank van België of voor Nederland, De Nederlandse Bank.

Welke uitzonderingen zijn er?

Wanneer jouw platform mogelijks onder PSDII valt vanwege geldtransfers, is het cruciaal om te onderzoeken of je onder de uitzondering valt van handelsagent. Dit heeft als gevolg dat  je niet aan de regels van PSDII moet voldoen, maar er is een drempel waar je rekening moet houden.

De voornaamste voorwaarde van deze uitzondering is dat je als handelsagent uitsluitend namens ofwel de betaler ofwel de betalingsbegunstigde mag optreden. Als je als handelsagent optreedt voor beide partijen, kom je niet in aanmerking voor deze uitzondering en dien je te voldoen aan de specifieke regels van PSDII.

Hoe pak je dit best aan?

Zorg bij de opstart van je business dat je goed geïnformeerd bent over het juridisch kader waarmee je rekening moet houden. Verandert je business model of platform door de tijd heen, dan is het belangrijk om die evaluatie opnieuw te maken.

Deze evaluatie verloopt altijd stapsgewijs. Eerst dien je te bepalen of jouw aangeboden betaaldienst onder de regulering van PSDII valt. Als dit het geval is, is de volgende stap te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een uitzondering. Bij intermediaire platformen is het vaak essentieel om te controleren of er geldtransfers plaatsvinden en zo ja, of ze worden uitgevoerd in het kader van handelsagentuur voor rekening van ofwel de betaler ofwel de betalingsbegunstigde.

Conclusie

PSDII is een draak van een richtlijn die bijzonder complex is opgesteld en net daarin schuilt de uitdaging. Vooraleer je het goed en wel beseft zou deze wetgeving zomaar van toepassing kunnen zijn op je platform. Zorg dus bij de opstart van je platform voor een partner die je kan helpen met legal & compliance en herevalueer regelmatig of de tweaks die je doet aan je business model geen nare juridische gevolgen hebben.

 
Auteur: Deborah Mualaba

Contacteer ons


Een platform bouwen? Opgelet voor PSDII

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x