Compliance

GDPR Advies & Implementatie

Legal Freaks heeft ruime ervaring en expertise bij het in kaart brengen van de maturiteit van ondernemingen op vlak van GDPR aan de hand van onze GDPR-scan

De GDPR-scan vormt dan de basis voor het opstellen van een plan van aanpak in functie van de gedetecteerde risico's met als doel: een organisatie GDPR-compliant maken en houden. 

Daarnaast ondersteunen wij ondernemingen bij allerhande vragen over GDPR: regels rond direct marketing, reviewen verwerkersovereenkomst, opstellen privacy policy, advies cookies,...NISII

De NISII-wetgeving die op 17 oktober 2024 moet omgezet zijn in Belgische wetgeving zal een enorme impact hebben op IT-bedrijven en hun toeleveranciers in de ruime zin. 

Legal Freaks kan, samen met haar partnernetwerk, ondernemingen bijstaan die rechtstreeks of onrechtstreeks worden geraakt door de nieuwe wetgeving bijvoorbeeld door nazicht van de contractuele garanties met die leveranciers. Compliance

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x